سامان پلاتینیوم ، برند تخصصی شرکت خدمات هوایی سامان برای ارائه خدمات ویژه به پروازهای تشریفاتی و جت های اختصاصی

سامان پلاتینیوم ، برند تخصصی شرکت خدمات هوایی سامان برای ارائه خدمات ویژه به پروازهای تشریفاتی و جت های اختصاصی

سامان پلاتینیوم ، برند تخصصی شرکت خدمات هوایی سامان برای ارائه خدمات ویژه به پروازهای تشریفاتی و جت های اختصاصی

چشم انداز ما این است که تحسین برانگیزترین ارائه دهنده خدمات هوایی باشیم

چشم انداز ما این است که تحسین برانگیزترین ارائه دهنده خدمات هوایی باشیم

چشم انداز ما این است که تحسین برانگیزترین ارائه دهنده خدمات هوایی باشیم

ارائه عالی ترین خدمات در کل کشور

ارائه عالی ترین خدمات در کل کشور

ارائه عالی ترین خدمات در کل کشور

نصب و راه اندازي شبيه ساز تجهيزات پشتيبان زميني (GSE) در شركت خدمات هوايي سامان براي اولين بار در خاورميانه

نصب و راه اندازي شبيه ساز تجهيزات پشتيبان زميني (GSE) در شركت خدمات هوايي سامان براي اولين بار در خاورميانه

نصب و راه اندازي شبيه ساز تجهيزات پشتيبان زميني (GSE) در شركت خدمات هوايي سامان براي اولين بار در خاورميانه

بیش از
3600 نفر نیروی
ماهر و متخصص در کل کشور
ارائه خدمات به
36 ایرلاین
داخلی و خارجی
حضور در
15 فرودگاه
در کل کشور

خدمات

اخبار