آموزش مدیریت و خدمات فرودگاهی

مرکز آموزش مدیریت و خدمات فرودگاهی سامان 

مرکز آموزش سامان به عنوان یکی از مراکز پیشرو در آموزش پرسنل بخش‌های مختلف صنعت هوانوردی فعالیت خود را از سال 1392 آغاز نمود . این مرکز علاوه بر دارا بودن مجوز فعالیت از سازمان هواپیمایی کشوری ایران ،  عضو برنامه جهانی آموزش سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری ایکائو نیز می باشد . مرکز آموزش سامان ضمن در اختیار داشتن فضای بسیار متفاوت آموزشی ، با استفاده از تجهیزات مدرن از جمله سیمولاتور و شبیه سازی‌های آموزشی صنعت هواپیمایی ، از اساتید تراز اول کشور و بین المللی برای برگزاری دوره ها بهرمند است .

از مهمترین گروه ها و دپارتمان‌های آموزشی مرکز می‌توان به دپارتمان‌های خدمات فرودگاهی ، دپارتمان عملیات فرودگاهی ، دپارتمان ایمنی هوانوردی ، دپارتمان امنیت هوانوردی ، دپارتمان مدیریت شرکت های هواپیمایی ، دپارتمان خدمات بار هوایی ، دپارتمان کالاهای خطرناک  ، دپارتمان آتش نشانی و نجات فرودگاهی و دپارتمان زبان انگلیسی اشاره نمود .

مرکز آموزش مدیریت و خدمات فرودگاهی سامان علاوه بر ارائه دوره‌های ممتاز داخلی و بین المللی مورد نیاز ذینفعان و پرسنل خدمات هوایی ، خدمات دیگری نظیر نیازسنجی آموزشی ، طراحی و تدوین دوره‌های آموزشی مورد نیاز شرکت ها و سازمان‌های فعال در صنعت هواپیمایی ، تدوین نظامنامه ها و پیاده سازی دستورالعمل های استاندارد آموزشی ، ممیزی فرآیندها و ساختارهای آموزشی بر اساس مقررات ملی و بین المللی و ارائه راهکارهای انطباق ، بررسی صلاحیت حرفه ای کارکنان و مدرسان شرکت‌ها و سازمان های فعال در صنعت هواپیمایی ،  مدیریت پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی را ارائه می‌نماید .