خدمات مسافر

خدمات مسافر:

  • پذیرش مسافر در پروازهای داخلی ( ارائه کارت پرواز با توجه به احراز هویت مسافر )
  • پذیرش مسافر در پروازهای خارجی ( چک ویزا ، چک پاسپورت و سایر مدارک پروازی ، ارائه کارت پرواز )
  • پذیرش بار مسافر ( ارائه تگ بار و آگاهی از کالای خطرناک مطابق با رویه ها )
  • ارائه خدمات ویژه به مسافرین توانخواه و ناتوان ( شامل ویلچیر ، برانکارد و ...) در پروازهای ورودی و خروجی
  • ارائه خدمات جامه دان (شامل پیگیری بارهای گمشده در سیستم های داخلی و بین المللی ، پیگیری بارهای آسیب دیده و مفقودی مسافران و هماهنگی جهت تحویل بار به ایشان )
  • پذیرش مسافران CIP و VIP در سطح فرودگاهها
  • انجام امور قبل از سوارشدن مسافرین شامل چک مدارک ، راهنمایی مسافرین و ....