درخواست استخدام

اپراتور پایه یک
 1. تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران و متدین به دین مبین اسلام
 2. عدم سوء پیشینه کیفری
 3. داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمانی
 4. دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم غیر پزشکی
 5. دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
 6. حداکثر سن 40 سال
 7. دارا بودن گواهینامه پایه یک با سابقه 3 سال رانندگی
کارمند ترافیک
 1. تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران و متدین به دین مبین اسلام
 2. عدم سوء پیشینه کیفری
 3. داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمانی
 4. دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم غیر پزشکی
 5. دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس
 6. حداکثر سن 35 سال
کارگر تخلیه بارگیری و کابین سرویس
 1. تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران و متدین به دین مبین اسلام
 2. عدم سوء پیشینه کیفری
 3. داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمانی
 4. دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم غیر پزشکی
 5. دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
 6. حداکثر سن 33 سال


محل خدمت سمت تاریخ شروع همکاری تاریخ خاتمه نحوه همکاری علت قطع همکاریcaptcha