خدمات زمینی

شرکت سامان بزرگ ترین و معتبرترین شرکت ارئه دهنده خدمات زمینی در ایران است . ما با ارائه طیف گسترده ای از خدمات قابلیت فراهم سازی یک پکیج فراگیر به مشتریان خویش هستیم تا نقش خویش را به عنوان یک شریک راهبردی ایفا نماییم .

شرکت سامان هم اکنون در 14 فرودگاه جمهوری اسلامی ایران به ارائه خدمات زمینی مشغول است که امروزه به عنوان بزرگ ترین شرکت خدمات زمینی از نظر حجم ارائه خدمات و گستره ی محل فعالیت است . همگام سازی فعالیت ها و نوع ارائه خدمات برابر توافق نامه های بین المللی ما را قادر ساخته است تا هر منطقه خاص از خدمات خویش را تعریف نموده و خواسته های مشتریان خویش را تکریم بخشیم . این موضوع سبب می گردد تا در نهایت مسافرین شرکت های هواپیمایی که جامعه مشترک بین طرفین است نیز به نوبه خویش از خدمات استاندارد استفاده نماید .

شرکت خدمات هوایی سامان با دارا بودن گواهینامه های معتبر ملی و بین المللی از مراجع صالحه خدمات خویش را در 8 بخش به مشتریان خود ارائه می نماید . که به صورت مشترک با شرکت های طرف قرارداد مورد توافق قرار می گیرد . ما رویکرد خویش را به صورت شفاف و همکاری متقابل در نظر گرفته ایم تا بتوانیم از این مسیر فرهنگ بهبود مستمر را در فرآیندهای خویش جاری سازیم . این خدمات می تواند بسته به هر فرودگاهی با توجه به شرایط متفاوت باشد که با توجه به معیارها مورد توافق قرار می گیرد .