کمک بشر دوستانه به مردم زلزله زده ترکیه و سوریه توسط شرکت خدمات هوایی سامان

کمک بشر دوستانه به مردم زلزله زده ترکیه و سوریه توسط شرکت خدمات هوایی سامان

08:48 - 1401/11/24
مایلیم عمیق ترین تسلیت خود را به مردم سوریه و ترکیه که تحت تأثیر زلزله اخیر قرار گرفته اند ابراز کنیم .

مایلیم عمیق ترین تسلیت خود را به مردم سوریه و ترکیه که تحت تأثیر زلزله اخیر قرار گرفته اند ابراز کنیم . آلام قلبی ما برای کسانی است که عزیزان ، خانه ها و جوامع خود را از دست داده اند . در مواقع بحران، مهم است که ما به عنوان یک جامعه جهانی گرد هم آمده و از افراد نیازمند حمایت کنیم . مردم سوریه و ترکیه به محبت ، حمایت و کمک ما برای عبور از این دوران سخت نیاز دارند . لطفا با ما همراه باشید تا مردم سوریه و ترکیه را در افکار و دعاهای خود نگه داریم .

برای ترکیه و سوریه دعا کنید