آغاز اجرای عملیات ضد یخ / یخ زدایی شرکت خدمات هوایی سامان

آغاز اجرای عملیات ضد یخ / یخ زدایی شرکت خدمات هوایی سامان

13:28 - 1402/11/15
عملیات ضد یخ / یخ زدایی در پروازهای خروجی فرودگاه های کشور توسط شرکت خدمات هوایی سامان

 

مطابق با الزامات بین المللی و ملی ایمنی هوانوردی هیچ هواپیمایی که دارای آلودگی های زمستانه ( یخ،برفک، برف،برفآب ) بر روی سطوح حساس و بحرانی باشد مجاز به پرواز نمی باشد . این آلودگی ها می بایست از طریق اجرای عملیات ضد یخ / یخ زدایی از روی سطوح حساس هواپیما جداسازی شده و تا زمان برخواست هواپیما از روی زمین این سطوح پاک بماند ، لذا شرکت خدمات هوایی سامان مطابق با خدمات قابل ارائه شرکت و هم زمان با آغاز بارش نزولات جوی و بر اساس الزامات سازمان هواپیمایی کشوری در جهت حفظ شرایط ایمنی پروازی در زمان بارش برف ، اقدام به عملیات ضد یخ / یخ زدایی توسط دستگاه ها و تجهیزات بروز و مجهز DE/ICE بر روی پرواز های خروجی در اکثر فرودگاه های کشور نموده است .