برگزاری اولین جلسه بازنگری مدیریت ارشد در سال 1401 در شرکت خدمات هوایی سامان

برگزاری اولین جلسه بازنگری مدیریت ارشد در سال 1401 در شرکت خدمات هوایی سامان

13:01 - 1401/06/13
تمامی سیستم های مدیریتی ، در وجود و اجرای یک المان در چهارچوب خویش مشترک هستند . 

تمامی سیستم های مدیریتی ، در وجود و اجرای یک المان در  چهارچوب خویش مشترک هستند . این المان منحصر بفرد که سبب ایجاد تمایز و تفاوت با دیگر رقبای محیط می گردد همان بهبود مستمر است . این امر به اندازه ای اهمیت دارد که در تمام خط مشی ها  نیز بایستی گنجانده شود . روش های متعددی برای اجرای این مهم توسط متخصصان علوم مدیریتی توسعه یافته است که رایج ترین آن روش PDCA است .

به منظور نیل به اهداف بالا ، اولین جلسه MRB با حضور مدیریت محترم عامل ، معاونین ، مدیران و رؤسای ایستگاه های شرکت سامان با بررسی فرآیندها و رویه های جاری شرکت سامان برگزار گردید .  

همچنین در این جلسه با حکم مدیرعامل محترم شرکت خدمات هوایی سامان ، جناب آقای کاپیتان اتابک به عنوان مدیر امور هوانوردی و نظارت پروازی شرکت و جناب آقای احمد زمانی به عنوان مدیر شبکه ارتباطات  رادیویی شرکت منصوب گردیدند .