تأمين و تربيت ارزیاب حوزه صنعت حمل‌ و نقل هوایی

تأمين و تربيت ارزیاب حوزه صنعت حمل‌ و نقل هوایی

12:16 - 1401/12/14
شرکت خدمات هوایی سامان به‌ عنوان متولی امر مهم کانون ارزیابی و توسعه شایستگی منابع انسانی در حوزه صنعت حمل‌ و نقل هوایی از کلیه همکاران شاغل در این صنعت دارای شرایط ذکر شده ذیل که علاقه‌مند به همکاری با این کانون در نقش «ارزیاب حوزه تخصصي صنعت حمل‌ و نقل هوایی» هستند، مشروط به برخورداری از دانش‌ها، توانایی‌ها، مهارت‌ها و ویژگی‌های مندرج در اطلاعیه، دعوت به عمل می‌آورد .

کانون ارزیابی و توسعه صنعت حمل‌ونقل هوایی

فراخوان
تأمين و تربيت ارزیاب حوزه شایستگی‌های اختصاصی صنعت حمل‌ونقل هوایی  

ازآنجایی‌که آموزش، بهسازی مهارت‌ها و شایستگی‌های سرمایه انسانی و توجه به بالندگی آن‌ها از عوامل مهم ایجاد تحول در صنعت حمل‌ونقل هوایی کشور به شمار می‌آید که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم منجر به بالا رفتن بهره‌وري و توسعه نیروي انسانی می‌شود، ضرورت طراحی و استقرار نظام ارزیابی شایستگی‌های منابع انسانی این صنعت با هدف آموزش و ارتقای شایستگی‌های عمومی و حرفه‌ای آنان، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. 
کانون ارزیابی و توسعه شایستگی منابع انسانی صنعت حمل‌ونقل هوایی با مأموریت شناسایی، تربیت و معرفی نسلی نو از مدیران و کارشناسان شایسته از یک‌سو و توسعه شایستگی‌های سرمایه انسانی فعلی برای این صنعت از ابتدای دی‌ماه 1401 شروع به فعالیت نموده است. اهم اهداف این کانون عبارت‌اند از:

 •     شناسایی استعدادها و پتانسیل‌های سرمایه انسانی مورد نیاز صنعت حمل‌ونقل هوایی از طریق سنجش و ارزیابی شایستگی‌های عمومی و حرفه‌ای
 •     تهیه بانک اطلاعاتی استعدادهای مدیریتی فعلی و آتی صنعت حمل‌ونقل هوایی
 •    ایجاد نظام درون‌زای استعدادیابی، جانشین‌پروری و توسعه سرمایه‌های انسانی صنعت حمل‌ونقل هوایی
 •     پرورش مدیران و کارشناسان مورد نیاز صنعت حمل‌ونقل با بهره‌گیری از استانداردهای بین‌المللی این صنعت 
 •    طراحی و برگزاری برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی شایستگی محور برای سرمایه انسانی صنعت حمل‌ونقل هوایی
 •    اعطای گواهی‌نامه حرفه‌ای کارراهه شغلی (Career Passport) به ارزیابی‌شوندگان بعد از احراز شایستگی‌های لازم

در راستای اهداف یادشده، شرکت خدمات هوایی سامان به‌عنوان متولی امر مهم کانون ارزیابی و توسعه شایستگی منابع انسانی در حوزه صنعت حمل‌ونقل هوایی از کلیه همکاران شاغل در این صنعت دارای شرایط ذکرشده ذیل که علاقه‌مند به همکاری با این کانون در نقش«ارزیاب حوزه تخصصي صنعت حمل‌ونقل هوایی» هستند، مشروط به برخورداری از دانش‌ها، توانایی‌ها، مهارت‌ها و ویژگی‌های مندرج در اطلاعیه، دعوت به عمل می‌آورد از تاریخ 8/12/1401  لغایت 25/12/1401 با مراجعه به آدرس اينترنتي: https://atadc.ir  فرم مربوطه را پس از تكميل به همراه مدارك خود به کانون ارزیابی و توسعه صنعت حمل‌ونقل هوایی ارسال نمايند تا پس از بررسي مدارك از واجدين شرايط براي مصاحبه دعوت به عمل خواهد آورد.

شرایط شرکت در فراخوان:
1- سابقه خدمت در صنعت حمل‌ونقل هوایی حداقل 5 سال و شناخت این صنعت (بازنشستگان خبره صنعت حمل‌ونقل هوایی با داشتن شرايط زير و حداكثر سن 65 سال، می‌توانند در اين فراخوان شركت نمايند.)
2- داراي مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر ترجيحاً در رشته‌های مرتبط با صنعت حمل‌ونقل هوایی
3-توانمندی‌های ذهنی و ویژگی‌های شخصیتی مورد نیاز که یک ارزیاب لازم است آنها را داشته باشد:

 •     تعهد به فرآیند و مفهوم برنامه ارزیابی
 •    مهارت‌های ارتباطی شامل: گوش دادن فعال، مهارت نوشتاری و بیان مؤثر
 •     مهارت‌های مشاهده شامل: دقت در جزئیات و مشاهده رفتار غیرکلامی
 •     توانایی‌های ذهنی شامل: چالاکی ذهنی، تفکر تحلیلی، حافظه خوب، قضاوت و تصمیم‌گیری عینی (عاری از پیش‌داوری)
 •     دانش و شناخت تخصصی حوزه صنعت حمل‌ونقل هوایی
 •     توانایی جسمانی: توانایی انجام کار فشرده در فرایند ارزیابی در طی روز 
 •    ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری: پایبند به اصول اخلاقی و اخلاق حرفه‌ای، انضباط و سازمان‌یافتگی، علاقه به مباحث سنجش و ارزیابی، مدیریت زمان و رعایت اصول رفتار اجتماعی

4-داشتن وقت کافی

وظایف ارزیابان:
 افرادی که به‌عنوان ارزیاب انتخاب می‌شوند بعد از گذراندن دوره‌های آموزشی و توجیهی لازم باید قادر باشند وظایف زیر را به نحو قابل قبولی انجام دهند:
1- مشاهده و ثبت سطح دانش تخصصی و رفتار ارزیابی‌شوندگان
2- مصاحبه با ارزیابی‌شوندگان جهت کشف توانایی‌ها و شایستگی‌های آن‌ها و ثبت اطلاعات لازم
3- طبقه‌بندی مشاهدات و اطلاعات جمع‌آوری‌شده بر حسب شایستگی‌های مورد نظر 
۴- رتبه‌بندی شایستگی‌های افراد
۵- تبادل نظر با سایر ارزیابان و قضاوت گروهی در خصوص نیم‌رخ شایستگی فرد 

فرآیند انتخاب متقاضیان ارزیابی: 
 متقاضیان شاغل و بازنشسته واجد شرايط صنعت حمل‌ونقل هوایی می‌توانند با مراجعه به آدرس اينترنتي:  https://atadc.ir  فرم مربوطه را دريافت و پس از تكميل به همراه مدارك خود به کانون ارزیابی و توسعه صنعت حمل‌ونقل هوایی مستقر در مرکز آموزش شرکت خدمات هوایی سامان ارسال و نسبت به  علاقه‌مندی حضور در این برنامه اعلام آمادگی نمايند. سپس بر اساس ویژگی‌ها و توانمندی‌های ذکر شده، صلاحیت متقاضیان مورد بررسی قرار می‌گیرد و بعد از طی فرایند برنامه‌های آموزش و تربیت ارزیابان، جهت همكاري در برنامه ارزیابی از خدمات آنان بهره‌مند خواهيم شد.

دوره تربیت ارزیاب (16 ساعت): 
بعد از انتخاب افراد واجد شرایط، دوره تربیت ارزیاب با هدف توسعه مهارت‌های ارزیابی افراد انتخاب‌شده برگزار خواهد شد که ماژول‌های آموزشی آن به شرح ذیل می‌باشد:

 •     آشنایی با کانون‌های ارزیابی و توسعه، ارکان و الزامات آن
 •     مفهوم شایستگی و نحوه ترسیم شایستگی‌های مشاغل
 •     آشنایی با ابزارها، تمرین‌ها و آزمون‌های کانون ارزیابی 
 •    اصول مشاهده، ثبت، طبقه‌بندی و ارزشیابی 
 •     اصول، ساختار و الزامات مصاحبه شایستگی محور
 •     گزارش، امتیازدهی، بازخورد و جمع‌بندی

فرایند انتخاب و آموزش متقاضیان نقش «ارزیاب » :